تبلیغات
اینجا قلب من است - خودت را می بخشی؟؟؟


اینجا قلب من است

میخواهمت....این خلاصه ی تمام حرفهای من است..

مـــاه ها خواهـــد گذشــت

ســـالها خواهـــد گذشـــت

و مـن تــو را خواهـم بخشید

امـا تــــو....تـو چی؟؟؟

تــو خودت را برای حال این روزهــایم...برای بی وفــایی و بدی هـایت...

برای گریــه های شبــانه ام....برای تنهــایی دلم.....خواهــی بخشیـــد؟؟؟

نوشته شده در چهارشنبه 13 شهریور 1392 | ساعت 12:06 | توسط f |نظراتقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت